In 5P's van Papier naar Praktijk

De energietransitie in de gebouwde omgeving loopt vast. Het aantal woningen dat aardgasvrij is, staat niet in verhouding tot de projectkosten. Rijk en gemeenten wachten op elkaar als het gaat om de volgende stap. Het is tijd om de vicieuze cirkel te doorbreken en met concrete resultaten te komen. Rijnconsult biedt realisatiekracht. 

Hoe kunnen wij concreet je verder op weg helpen?

Dat doen wij graag door het aanbieden van 3 interne workshops en 1 externe workshop met onze procesbegeleiding. Het resultaat bestaat uit concrete afspraken die op korte termijn leiden tot het aardgasvrij maken van woningen. 

Waarom kiezen voor ons? 

• Jarenlange betrokkenheid bij het Klimaatakkoord, diverse proeftuinen, regionale energieloketten en het Programma Aardgasvrije Wijken.
• Uitgebreide ervaring in het bieden van realisatiekracht als procesbegeleider, programmamanager en adviseur. Wij bieden energie en inspiratie en zorgen dat er nieuwe ideeën op tafel komen. 
• Expert op het gebied van samenwerking tussen organisaties en expertise in alle relevante markten: overheid, corporaties, netbeheerders, bedrijfsleven.
• Pragmatische professionals die complexe vraagstukken hanteerbaar en uitvoerbaar maken.
• Kennis van de techniek via onze partner Atrivé.

Download de leaflet in PDF

Met ons sparren?
 

Auteur

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens