zorg

Fusies en samenwerkingen IN DE ZORG

Betere samenwerken in de zorg levert de grootste doorbraken op. Een open deur, maar is in de praktijk verdraaid lastig. We zien uitdagingen rondom verbindend samenwerken in de zorg dan ook terug bij bijvoorbeeld wijkteams, ketenvraagstukken (overgang van 1e, naar 2e en 3e lijn), en bij de grotere maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, waar zorg en welzijn elkaar vaak ontmoeten.  

Professionals willen in de praktijk graag samenwerken aan een concreet vraagstuk van een patiënt of cliënt. Maar vaak belemmert de institutionele werkelijkheid effectieve samenwerking. Werkwijzen en regelingen sluiten niet op elkaar aan; processen en systemen sluiten vaak onvoldoende op elkaar aan; verschillen in sturing, leiderschap en governance kunnen grote impact hebben op de zorg samenwerking.

Typische klantvragen

Samenwerken in de zorg én daarbuiten

Soms kun je kiezen met wie je samenwerkt, soms ben je tot elkaar veroordeeld en meestal heb je als organisatie niet één, maar meerdere samenwerkingsverbanden. En samenwerking beperkt zich niet tot de zorgsector. Zo zijn wij betrokken bij samenwerkingen tussen zorgpartijen en onderwijsinstellingen om het arbeidsmarktvraagstuk gecoördineerd op te pakken en bij samenwerking tussen wetenschap en zorginstellingen.

Wij adviseren individuele organisaties in het versterken van de vaardigheid om samen te werken. Daarnaast adviseren wij zorg samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een strategie, het vinden van goede samenwerkingsvormen, het inrichten van ketens en processen en het samen laten werken van mensen. Hierbij zijn wij procesbegeleider, adviseur en soms de neutrale voorzitter en/of programmamanager die het gezamenlijke belang vertegenwoordigt.  

Resultaat

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?