Agri & Food

Agrifood als de oplossing voor een wereld in transitie

Nederland staat voor een aantal stevige maatschappelijke uitdagingen zoals een duurzame voedselvoorziening, de energietransitie, de grondstof- en eiwittransitie, urbanisatie en de gezondheid van mensen. Uitdagingen die je alleen in gezamenlijkheid op kan lossen en waardoor dit typische netwerkvraagstukken zijn.

Als Rijnconsult ondersteunen we al 20 jaar bedrijven en organisaties in agrifood bij de transitie naar een duurzamere voedsel-, grondstof en energievoorziening. Wij vormen de stille kracht achter deze veranderingen en brengen visie, verwondering en in combinatie met “vuile handen”. Altijd vanuit een onafhankelijke rol en vanuit verschillende invalshoeken. Zo bieden we hulp bij het ontwikkelen van ketens en netwerken, het inrichten van de organisatie, het leiding geven aan mensen en bij het maken van toekomstplannen. Wij helpen daar waar nodig maar streven er altijd naar het netwerk of de organisatie zelfstandig verder te laten gaan. Uniek in onze dienstverlening is dat wij ook een stevig trackrecord hebben opgebouwd in de zorg, bij gemeentes, in real estate en onderwijs. Wij bewegen ons als bureau door het hele maatschappelijke middenveld.

Samenwerking in ketens & netwerken

Organisatie

Individu