samenwerken

Samenwerkingsverbanden gemeenten & overheden

Overheden werken intensief samen. In verschillende vormen door ambtelijke fusies of door onderdelen van de uitvoering te combineren. Ook zien we dat samenwerking de opmaat kan zijn voor bestuurlijke fusies en herindelingen. Het bepalen van de gemeenschappelijke ambitie en het stellen van doelen staan aan de basis van de samenwerking. Bij alle soorten samenwerkingsverbanden zijn ambities en doelen in ieder geval leidend bij de keuze van de juiste samenwerkingspartners.

Rijnconsult helpt publieke organisaties in het binnenlands bestuur met slimme en effectieve oplossingen voor deze samenwerkingsvraagstukken. Zowel voor samenwerking tussen gemeenten, tussen provincies, tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook bij Shared Service Centers bijvoorbeeld.

Typische klantvragen

15 concrete adviezen voor samenwerking tussen gemeenten

Op het gebied van gemeentelijke samenwerkingsverbanden hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Wij hebben onze eerdere ervaringen namelijk gebundeld in 15 compacte adviezen. Adviezen waarvan wij hopen dat zij voor veel gemeenten nuttig zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van verzelfstandigingen. We hebben deze adviezen ontleend aan onze ervaringen met meer dan 50 samenwerkingsprojecten met gemeenten als Alkmaar, Apeldoorn en Ede.

De adviezen gaan over het doel, het proces, de organisatie, de governance en het geld. Daarna komt het vormgeven van de samenwerking tussen gemeenten. Van de grofstructuur (houtskoolschets) tot en met de inrichting van de organisatie(s), het opdrachtgeverschap en de uiteindelijke governance.

Regionale samenwerking provincies

De regionale economie staat onder druk en bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van volksgezondheid, energie en logistiek vragen aandacht. Ook bestuurlijk kan de samenwerking, regionaal, provinciaal en intergemeentelijk vaak beter. Daar ligt een taak voor de provincie. Wij hebben aan alle provincies geadviseerd en denken graag mee over vraagstukken op het gebied van regionale samenwerkingen.

Samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven

De grenzen tussen publiek en privaat vervagen steeds meer. Rijnconsult is betrokken bij meerdere samenwerkingen tussen overheden en het bedrijfsleven, zoals het samenwerkingsverband Fruitpact. Rijnconsult helpt gemeenten om gemeenschappelijke ambities en doelen te formuleren, de juiste partijen te kiezen en de samenwerking tussen gemeenten en bedrijven vorm te geven. Neem gerust contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?