Real Estate

Met ketensamenwerking als sleutel bouwen we samen aan succes

Binnen de wereld van Real Estate zien we verschillende samenwerkingsopgaven die uitdaging bieden. Te denken valt aan verduurzamingsvraagstuk van een woningcorporatie die om samenwerking vraagt met de gemeente en diverse aannemers. We zien dat opgaven complexer worden doordat er steeds meer partijen en partners betrokken raken en nodig zijn om doelen te bereiken. Een ding staat vast, om adequaat te kunnen reageren op deze ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker om samen te werken in ketens en netwerken.     

Deze nieuwe ontwikkelingen vragen om effectieve samenwerkingsverbanden, efficiënte dienstverlening, en wendbare, klantgerichte organisaties. Dat vraag veel van mensen die bij corporaties en organisaties werken, maar ook van de besturing en inrichting van deze organisaties. Samenwerken tussen en binnen organisaties gaat namelijk niet vanzelf. Succesvolle samenwerking in de keten begint met helderheid over het gedeelde belang, het opbouwen van vertrouwen, het systematisch ordenen van processen en investeren in de ontwikkeling van de relatie.
 
Rijnconsult adviseert en ondersteunt woningcorporaties, bouw- en infrabedrijven, vastgoedbeheerders en ingenieursbureaus om samen te bouwen aan resultaat. Onze dienstverlening is gericht op het ontwikkelen van mensen, teams, organisaties en samenwerkingsverbanden. Met als ultieme doel de prestaties van organisaties te verbeteren op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en duurzaamheid.

Typische klantvragen:

  • Help ons als corporatie de ketensamenwerking vorm te geven en op gang te krijgen.
  • Welke regionale (keten)partners passen het beste bij onze organisatie en bij onze visie op samenwerken? Help ons met het selecteren van deze partners.
  • Help ons bij de samenwerking binnen teams en leiderschap binnen de organisatie.
  • Hoe kunnen wij ons assetmanagement zo inrichten en organiseren dat dit aansluit bij onze organisatiedoelstellingen?
  • Help ons met onze strategie: hoe geven we duurzaamheid een plaats en hoe zorgen we dat dit kunnen vertalen naar wat we ‘nu doen’?
  • Onze interne projecten lopen uit in tijd en geld. Help ons met succesvol opstellen en uitvoeren van projecten.
     

Onze diensten:

- Ketensamenwerking
- Energietransitie
- Asset Management

Onze belofte

Ons werk doen we altijd in co-creatie. Betrokkenheid van medewerkers uit de organisatie is voor ons van groot belang. Daarom is onze aanpak altijd participatief. Doordat we de wereld van het woningcorporaties en het binnenlands bestuur goed kennen, zijn we in staat verschillende perspectieven in te brengen. We mobiliseren de reeds aanwezige kennis en ervaring in de organisatie of het samenwerkingsverband, vullen dat aan met onze eigen inhoudelijke kennis en expertise en werken zo naar een strategie die van het papier af komt. Op een pragmatische wijze maken we het samen werkend.

Onze opdrachtgevers

opdrachtgevers real estate

meer weten contact


Rijnconsult videotips

E-Sequent: ketensamenwerking tussen woningcorporatie en bouwers
Om voor haar huurders de woningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer te maken, heeft woningcorporatie de Alliantie, samen met de bouwbedrijven 'Rutges vernieuwt' en 'Nijhuis Bouw', een...

Rijnconsult leestip

Heidedagen van Rijnconsult: momenten om kennis te delen via inspirerende dialogen met onze gastsprekers. Dit...
Door:
Jan Treep
Het team Vastgoedontwikkeling van woningcorporatie Woonforte, een fusie van Trifolium en WonenCentraal in Alphen...
Door:
Pieter Rop
Ketensamenwerking: bedrieglijk simpel en onverwacht krachtig.Om tot spectaculaire verbetering in prestaties op...
Door:
Marcel Noordhuis
Het aantal strategische allianties en samenwerkingen tussen organisaties groeit. Doelen die voor beide partijen...
Door:
Marit Ubachs
In deze Rijnconsult Business Review staat de netwerkorganisatie centraal. Bedrijven en organisaties weten dat...
Door:
Rijnconsult Adviseurs