Leiderschap van nu - Management Development

Een leider moet vooral coachend, faciliterend, dienend en inspirerend zijn. Ja natuurlijk, anders heb je er als zelfstandig professional alleen maar last van! Hoe zit dat met resultaatgerichtheid, verantwoorden en efficiency? En hoezo leiderschap? Kan de medewerker niet gewoon zelf zijn of haar zaken regelen? En hoe pak je dat aan op de verschillende niveaus en plekken in de organisatie? Kortom, het is best lastig om vast te stellen wat nu wel en niet werkt in deze tijd.

leidr van nu

De leider van nu is iemand die vakkundig is, richting aangeeft, stuurt waar nodig, ruimte geeft waar nodig, coacht als de situatie er om vraagt en steeds weer zorgt voor een soepele organisatie. Het is iemand die het leuk vindt om met mensen doelen te realiseren en daarbij een hoge wendbaarheid heeft in stijlen en werkwijzen (stijlflexibiliteit) en een hoge stijl-effectiviteit (steeds de beste aanpak). Wat ons betreft is leiden niet de beste manier om carrière te maken maar wel een uitstekende loopbaan voor iemand die het als een vak wil zien. Een expert in het positief beïnvloeden van organisatiegedrag.

Wat ons betreft maakt een Management Development (MD) -traject deel uit van een organisatie ontwikkeling. Bijvoorbeeld het stimuleren van meer zelforganisatie, klantgericht werken of meer samenwerken (in- en extern). De leidinggevenden hanteren het traject als ‘voertuig’ om:
- Voor te bereiden op de nieuwe wijze van werken
- Hun eigen rol bij de realisatie daarvan (voorbeeld gedrag)
- Vast te stellen of zij bij nieuwe organisatie passen
- Bekwaamheden aan te leren dan wel te versterken
- Af te stemmen wie wat op welk niveau op welk moment wat doet om de ontwikkeling te realiseren

leiderschap leren ontwikkelen

Rijnconsult heeft 40 jaar ervaring met managementontwikkeling. We verzorgden MD-trajecten in de zorg, voor de industrie, voor Binnenlands Bestuur in de AGRI sector, in woonsector, bij het onderwijs. De deelnemers waren van operationeel-, middel- en senior management. Nederlands en Internationaal. Wij delen onze ervaringen graag met u om een voor uw organisatie passende aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

Lees meer over leiderschap>>

Rijnconsult leestip

Deze Rijnconsult Business Review met het thema 'Leiderschap' staat vol ervaringen en inzichten van relaties...
Door:
Rijnconsult Adviseurs