Maatschappen en vakgroepen

Medisch specialisten zoeken de samenwerking met maatschappen en vakgroepen van andere ziekenhuizen. Dit vraagt om het maken van afspraken en professionele manieren van organiseren.

Wij begeleiden bij het professionaliseren en het stuurbaar maken van de maatschap. Door productie en omzet bespreekbaar te maken en te sturen op volumenormen, door inzicht in en het verbeteren van kwaliteit en veiligheid. En het creëren van de maatschap als team dat gezamenlijk meer kan bereiken dan op diverse eilandjes.

Wij leveren advies na analyse voor concrete verbeteringen op het gebied van structuur én op de hardnekkige kant van organiseren. Wij bieden training op het gebied van feedback geven en het voeren van cruciale gesprekken en wij leveren begeleiding bij het doorvoeren van de verbeteringen met passende interventies. Soms is het nodig om een onafhankelijke interim voorzitter aan te stellen van een maatschap. Ook die rol kunnen wij invullen.

gouden veranderroute

Meer informatie?