Sociaal domein - drie werelden in een

Op 1 november heeft Rijnconsult drie werelden samengebracht: zorg, gemeenten en cliëntorganisaties met sprekers uit het veld. Diverse invalshoeken belicht uit het sociaal domein in onderstaande video.

Voor meer informatie: 
https://www.rijnconsult.nl/klanten/sociaal-domein-0