Gemeenten

Gemeenten moeten met minder middelen meer verantwoordelijkheden waarmaken. Dat vraagt om een goede organisatie, effectieve samenwerkingsverbanden met elkaar en met de samenleving, minder zelf doen en meer in regie, het organiseren van een goede en goedkope uitvoering. En het vraagt veel van de mensen die bij gemeenten werken. Wij helpen gemeenten op het gebied van lean, leiderschap en samenwerken in ketens&netwerken.

Ons aanbod als adviesbureau gemeente en overheid: